Hercegovina – zemlja sunca i kamena

Položaj i klima

Hercegovinu je priroda darovala submediteranskom i mediteranskom klimom, uz obilje sunca i čiste vode.


Čimbenici koji izravno utječu na klimu u pojedinim dijelovima Hercegovine su: blizina mora, reljef i nadmorska visina. Primorski dio, te dijelovi Hercegovine koji nisu na velikoj udaljenosti od mora imaju pravu mediteransku klimu s dugim i suhim ljetima, te kratkim i vrlo rijetko hladnim zimama. Oborine, u tim predjelima, uglavnom se odnose na zimu, kasnu jesen i rano proljeće. Prosječna godišnja temperatura prelazi 14 stupnjeva.

Ljetna temperatura nerijetko dosiže i preko 40 stupnjeva, dok zimska temperatura rijetko pada ispod nule. Ovu Hercegovinu zovu i niska Hercegovina. Mediteranska klima slabi udaljenošću od mora i nadmorskom razinom, mada, u pojedinim dijelovima, a osobito dolinama rijeka Trebižata i Neretve mediteranska klima dopire i dublje u unutrašnjost Hercegovine.

Drugi dio Hercegovine je onaj koji se nalazi na 400 m pa sve do 700 m nadmorske razine. I u tim dijelovima Hercegovine se osjeća mediteranska klima, no u daleko manjoj mjeri nego u niskoj Hercegovini. Prosječna godišnja temperatura u tim predjelima kreće se oko 12 stupnjeva.

Planinski dio Hercegovine je onaj koji se prostire na 800 m nadmorske razine i više. U tim predjelima vlada izrazito planinska klima s dugim i hladnim zimama, te kratkim i umjereno toplim ljetima. Prosječna godišnja temperatura, u tim predjelima, je oko 9 stupnjeva, a padaline su raspoređene tijekom cijele godine, te sa snijegom tijekom cijele zime.

Imate pitanje?

KONTAKTIRAJTE NAS


Immortelle Herzegovina


Mi smo tim ljudi koji na hercegovačkom kamenjaru uzgajaju i prerađuju smilje - biljku u kojoj smo prepoznali sve najbolje što priroda može ponuditi!

Cerno bb,
88 320 Ljubuški
Bosna i Hercegovina

+387 (0)63 434 222

info@immortelle-herzegovina.com